The Digital Technology curriculum for South Africa was piloted at some schools in 2021 and will be fully implemented by 2025

Workbooks for the new Coding and Robotics curriculum are now available from textbooks4u.co.za

In grade R to grade 2 the curriculum allocates 1 hour per week for Coding and Robotics. 

The workbooks provide 2 worksheets hour – 80 worksheets per book.

In grade 3 the curriculum allocates 2 hours per week for Coding and Robotics. 

The workbooks provide 2 worksheets hour – 160 worksheets per book.

Die Digitale Tegnologie kurrikulum vir Suid Afrika is hierdie jaar by sommige skole geloots en sal teen 2025 volledig geimplimenteer word.

Werkboeke vir die nuwe Kodering en Robotika kurrikulum is nou beskikbaar by textbooks4u.co.za.

Die kurrikulum bepaal  dat daar in graad R tot graad 2 een uur per week aan Kodering en Robotika bestee moet word

Die werkboeke bevat 2 werkkaarte per uur – 80 werkkaarte per boek. 

Die kurrikulum bepaal  dat daar in graad 3 twee uur per week aan Kodering en Robotika bestee moet word

Die werkboeke bevat 2 werkkaarte per uur – 160 werkkaarte per boek.

 

Workbooks for Scratch / MakeCode available from textbooks4u.co.za or shop.snapplify.com

 Werkboeke vir Scratch en/of MakeCode beskikbaar van textbooks4u.co.za of  shop.snapplify.com

STEM

STEM education is the learning of science, technology, engineering, and mathematics through an integrated approach; one that offers hands-on and relevant learning experiences.

Gaining skills of problem-solving with innovative thought to find creative solutions will be beneficial for anyone traversing the future job landscape.

Activities that provide exploratory learning to encourage critical thinking can be incorporated into everyday schooling, starting at a young age. 

The skill to communicate is vital to explain ideas to a group, negotiate agreements and cooperate in a group.

STEM literacy includes basic arithmetic, science principles, a foundational use of computers and applications and can include coding and electronics to build circuits for projects and robots. 

Robotics is an excellent way to integrate design, making, electronics, mechanics and coding. Excellent robot kits are available to use in class, or you can build your own at a fraction of the cost (and learn a lot by doing so)

STEM

STEM is ‘n beweging in die opvoedkunde om die feite wat in natuurwetenskappe, tegnologie en wiskunde geleer word,  prakties en geintegreerd aan te bied in relevante praktiese aktiwiteite.

Leerders wat innoverend kan optree in probleem situasies en met kreatiewe oplossings na vore kan kom, sal suksesvol wees in verskeie beroepe. 

Leerders kan selfs al voorskools blootgestel word aan situasies waar hulle vraagstellend en ondersoekend kan leer om krities te dink en ontdekkings te maak. Voeg daarby die vermoe om te kommunikeer sodat jy  jou idees aan ‘n groep kan oordra en hulle samewerking te kry, en jy het die resep vir ‘n wenner!

Almal het praktiese kennis van wiskunde en wetenskap en rekenaargeletterd nodig en kodering en elektronika as verryking stel jou in staat  om stroombane vir projekte en robotte te bou.

Om robotte te bou en beheer met kode integreer ontwerp, die maak van onderdele, elektronika, kennis van meganika en kodering in. Uitstekende robotte kan gekoop word om in die klas te gebruik, of jy kan jou eie robot self bou.

Total Page Visits: 7588 - Today Page Visits: 11