The Digital Technology curriculum for South Africa is piloted at some schools from 2021 and will be fully implemented by 2025. This curriculum for grade 4 to 9 includes block-based coding such as Scratch and MakeCode programming. 

 

Learners enjoy challenges to code animations and games and to use data from the sensors of the micro:bit for projects.

There are not enough trained teachers to offer programming. I am offering a free 24 week course via Zoom online sessions to help teachers to program and how this could be done in class.

Who should do this training?

 • Any teacher interested in programming and robotics
 • Teachers who will possibly be asked to teach programming to grades 4 to 9 in the near future or who are already teaching it.
 • No previous programming experience necessary.
 •  

What do you need for the training?

 • A laptop or tablet with built-in camera, microphone and speakers or a computer with headset and webcam.
 • Zoom app
 • Internet connection
 • Workbooks for Scratch / MakeCode that you order from textbooks4u.co.za.

Die Digitale Tegnologie kurrikulum vir Suid Afrika word vanaf 2021 by sommige skole geloots word en sal teen 2025 volledig geimplimenteer word. Die kurrikulum vir graad 4 tot 9 sluit blokgebaseerde kodering, soos Scratch en MakeCode programmering in.


Leerders geniet die uitdagings om animasies en speletjies te kodeer en om data vanaf die sensors van die micro:bit in projekte te gebruik.

Daar is nie genoeg opgeleide onderwysers om programmering aan te bied nie. Ek bied ‘n gratis 24 week kursus met Zoom aan om onderwysers self te laat programmeer en te wys hoe dit aangebied kan word.

Wie behoort hierdie opleiding te doen?

 • Enige onderwyser wat belangstel in programmering en robotika
 • Onderwysers wat moontlik in die toekoms programmering sal aanbied vir graad 4 tot 9 leerders of reeds naskools kodering en robotika aanbied.
 • Geen vorige programmering ervaring nodig nie.

 

Wat is nodig om die opleiding te doen?

 • ‘n Laptop of tablet met ingeboude kamera, mikrofoon en luidsprekers of ‘n rekenaar met mikrofoon-oorfoon kopstuk en webcam.
 • Zoom app
 • Internet verbinding
 • Werkboeke vir Scratch en/of MakeCode wat u bestel van textbooks4u.co.za.
 • The link to attend the Zoom session which is emailed as soon as the order and payment for a workbook is received.
 •  
 • When will the Zoom sessions take place:
 • From February 2021
  • o  MakeCode in English Fridays at 14:00 
  • o  Scratch in English Fridays at 14:30
  • o  Scratch in Afrikaans Thursdays at 15:00
  • o  Makecode in Afrikaans Thursdays at 15:30

 

How will it work?

 • Recordings of the sessions will be available for teachers who order the books later in the year.
 • Each training session will deal with one chapter in one of the workbooks.
 • Teachers can send questions via email in advance that will be answered during the training session.
 • Various ways to solve each problem will be considered.
 • The engineering design cycle will be followed with a reflection on the learning process using De Bono’s thinking hats.

Presenter:

Marina Myburgh

MEd, BSc, NHOD

@stem4sa

linkedin.com/in/memyburgh

memyburgh@outlook.com

 • Die skakel om die Zoom sessie by te woon wat gestuur word sodra die bestelling en betaling ontvang is.
 •  
 • Wanneer sal die Zoom sessies plaasvind:
 • Vanaf  Februarie 2021
  • MakeCode in Engels Vrydae om 14:00
  • Scratch in Engels Vrydae om 14:30
  • Scratch in Afrikaans Donderdae om 15:00
  • Makecode in Afrikaans Donderdae om 15:30

 

Hoe sal dit werk?

 • Opnames van die sessies sal beskikbaar wees vir onderwysers wat eers later in die jaar boeke bestel.
 • Elke opleiding sessie sal handel oor een hoofstuk in een van die werkboeke.
 • Onderwysers kan vooraf vrae per epos stuur wat in die opleiding sessie behandel sal word.
 • Verskeie maniere om elke probleem op te los sal beskou word.
 • Die werkwyse is volgens die probleem oplos siklus met refleksie op die leerproses soos De Bono voorstel.

Aanbieder:

Marina Myburgh

MEd, BSc, NHOD

@stem4sa

linkedin.com/in/memyburgh

memyburgh@outlook.com

STEM

STEM education is the learning of science, technology, engineering, and mathematics through an integrated approach; one that offers hands-on and relevant learning experiences.

Gaining skills of problem-solving with innovative thought to find creative solutions will be beneficial for anyone traversing the future job landscape.

Activities that provide exploratory learning to encourage critical thinking can be incorporated into everyday schooling, starting at a young age. 

The skill to communicate is vital to explain ideas to a group, negotiate agreements and cooperate in a group.

STEM literacy includes basic arithmetic, science principles, a foundational use of computers and applications and can include coding and electronics to build circuits for projects and robots. 

Robotics is an excellent way to integrate design, making, electronics, mechanics and coding. Excellent robot kits are available to use in class, or you can build your own at a fraction of the cost (and learn a lot by doing so)

STEM

STEM is ‘n beweging in die opvoedkunde om die feite wat in natuurwetenskappe, tegnologie en wiskunde geleer word,  prakties en geintegreerd aan te bied in relevante praktiese aktiwiteite.

Leerders wat innoverend kan optree in probleem situasies en met kreatiewe oplossings na vore kan kom, sal suksesvol wees in verskeie beroepe. 

Leerders kan selfs al voorskools blootgestel word aan situasies waar hulle vraagstellend en ondersoekend kan leer om krities te dink en ontdekkings te maak. Voeg daarby die vermoe om te kommunikeer sodat jy  jou idees aan ‘n groep kan oordra en hulle samewerking te kry, en jy het die resep vir ‘n wenner!

Almal het praktiese kennis van wiskunde en wetenskap en rekenaargeletterd nodig en kodering en elektronika as verryking stel jou in staat  om stroombane vir projekte en robotte te bou.

Om robotte te bou en beheer met kode integreer ontwerp, die maak van onderdele, elektronika, kennis van meganika en kodering in. Uitstekende robotte kan gekoop word om in die klas te gebruik, of jy kan jou eie robot self bou.

Total Page Visits: 4284 - Today Page Visits: 2